Julkaisu

Reference

Koskinen S, Ahonen S, Jylhä M, Korhonen A, Paunonen M. Vanhustyö. Opetushallituksen hyväksymä oppikirja terveydenhuollon keskiasteelle. 2. uudistettu painos. Hki: Vanhustyön keskusliitto, 1991. 250 s

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008