Julkaisu

Reference

Tikanoja H, Meriläinen P. Käytännön asiantuntemus tutkimuksen voimavarana - delfimenetelmä hoitotieteessä. Hoitotiede 1991:3:50-55.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008