Julkaisu

Reference

Jurvelin J. Biomechanical properties of the knee articular cartilage under various loading conditions. Kuopion yliopiston julkaisuja. Luonnontieteet. Alkuperäistutkimukset 5/1991. 75 s., liitt

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008