Julkaisu

Reference

Koistinen K, Ruuskanen J, Partanen S. PKT-yritysten ympäristönsuojelun tila ja ympäristökoulutuksen tarpeet Kuopion läänissä. Tutkimusraportti. Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja 2/1991. 41 s., liitt

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008