Julkaisu

Reference

Juntunen K, Muje P. Isokoskeloiden (Mergus merganser) saalistuksen vaikutus Inarin Juutuanjoen taimenistutusten tuloksellisuuteen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalatutkimuksia nro 32. 58 s

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008