Julkaisu

Reference

Vehkalahti M, Paunio IK, Nyyssönen V. Suomalaisten aikuisten suunterveys ja siihen vaikuttavat tekijät. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja. AL 34. Hki, 1991. 252 s

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Sosiaalihammaslääketieteen laitos

University of Kuopio

  • Department of Community Dentistry

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008