Julkaisu

Reference

Paunio IK, Vehkalahti M, Nyyssönen V. Karies, paikat ja hampaiden hoidontarve. Julkaisussa: Vehkalahti M, Paunio IK, Nyyssönen V ym., toim. Suomalaisten aikuisten suunterveys ja siihen vaikuttavat tekijät, s. 129-160. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja. AL 34. Hki, 1991

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Sosiaalihammaslääketieteen laitos

University of Kuopio

  • Department of Community Dentistry

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008