Julkaisu

Reference

Nyyssönen V, Honkala E. Hammashoitopalvelujen käyttö. Julkaisussa: Vehkalahti M, Paunio IK, Nyyssönen V ym., toim. Suomalaisten aikuisten suunterveys ja siihen vaikuttavat tekijät, s. 81-102. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja. AL 34. Hki, 1991

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Sosiaalihammaslääketieteen laitos
  • Ehkäisevän hammaslääketieteen ja kariologian laitos

University of Kuopio

  • Department of Community Dentistry
  • Department of Preventive Dentistry and Cariology

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008