Julkaisu

Reference

Nyyssönen V, Paukkonen M,. Jämsän seudun 35 - 64-vuotiaan väestön suun terveydentila ja siihen liittyvät tekijät. Kuopion yliopiston julkaisuja. Kansanterveystiede. Tilastot ja selvitykset 1/1991. 150 s., liitt

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Sosiaalihammaslääketieteen laitos

University of Kuopio

  • Department of Community Dentistry

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008