Julkaisu

Reference

Widström E. Tandhälsa hos vuxna invandrare. Julkaisussa: Hugosson A, Koch G, Svensson G, eds. Concensus : Tandhälsotillståndet hos olika befolkningsgrupper i Sverige, s. 156-164. Solna: Odontologiska institutionen Jönköping, 1991

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Sosiaalihammaslääketieteen laitos

University of Kuopio

  • Department of Community Dentistry

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008