Julkaisu

Reference

Utriainen P, Widström E. Terveyskeskusten hammashuollon arviointia: Kohti hallittua tavoitekeskeistä yrittäjyyttä julkisessa terveydenhuollossa. Hallinnon tutkimus 1991:10:146-150.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Sosiaalihammaslääketieteen laitos

University of Kuopio

  • Department of Community Dentistry

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008