Julkaisu

Reference

Saloheimo O, Nyyssönen V, Pietilä I, Lassila V. Varkauden seudun 65-vuotta täyttäneen ja sitä vanhemman väestön suun terveydentila ja hammashuoltopalvelujen käyttö. Kuopion yliopiston julkaisuja. Kansanterveystiede. Alkuperäistutkimukset 2/1991. 50 s

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Protetiikan ja purentafysiologian laitos
  • Sosiaalihammaslääketieteen laitos

University of Kuopio

  • Department of Prosthetics and Stomatognathic Physiology
  • Department of Community Dentistry

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008