Julkaisu

Reference

Kerosuo H, Laine T, Nyyssönen V, Honkala E. Occlusal characteristics in groups of Tanzanian and Finnish urban schoolchildren. Angle Orthod 1991:61:49-55.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Ehkäisevän hammaslääketieteen ja kariologian laitos
  • Ortodontian laitos
  • Sosiaalihammaslääketieteen laitos

University of Kuopio

  • Department of Preventive Dentistry and Cariology
  • Department of Orthodontics
  • Department of Community Dentistry

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008