Julkaisu

Reference

Seppä L, Hausen H, Pöllänen L, Kärkkäinen S, Helasharju K. The effect of intensified caries prevention on approximal caries in adolescents with high caries risk. Caries Res 1991:25:392-395.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Ehkäisevän hammaslääketieteen ja kariologian laitos
  • Sosiaalihammaslääketieteen laitos

University of Kuopio

  • Department of Preventive Dentistry and Cariology
  • Department of Community Dentistry

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008