Julkaisu

Reference

Honkala E, Karvonen S, Rimpelä A, Rajala M, Rimpelä M, Prättälä R. Oral health promotion among Finnish adolescents in 1977-89. Health Promot Int 1991:6:21-30.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Ehkäisevän hammaslääketieteen ja kariologian laitos

University of Kuopio

  • Department of Preventive Dentistry and Cariology

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008