Julkaisu

Reference

Kerosuo H. Caries experience and occlusal characteristics in groups of Tanzanian and Finnish urban children. Hki: Yliopistopaino. 81 s., liitt

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Ehkäisevän hammaslääketieteen ja kariologian laitos
  • Ortodontian laitos

University of Kuopio

  • Department of Preventive Dentistry and Cariology
  • Department of Orthodontics

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008