Julkaisu

Reference

Pirskanen A, Mahonen A, Itkonen A, Mäenpää P,. XVI Spring Meeting of the Finnish Endocrine Society. Kuopio, April 6-7, 1990. Advanced abstracts. Kuopion yliopiston julkaisuja. Lääketiede. Tilastot ja selvitykset 1/1990. 28 s

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008