Julkaisu

Reference

Lindqvist L. Aminoacyl-tRNAs and free amino acids in mammalian protein synthesis: Effects of cell differentiation, energy state, and nutrition on their tissue concentrations. Kuopion yliopiston julkaisuja. Luonnontieteet. Alkuperäistutkimukset 3/1990. 98 s., liitt

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008