Julkaisu

Reference

Honkanen R, Kemppainen M. Lasten ja nuorten muut kuin tieliikenteessä sattuneet kuolemaan johtaneet tapaturmat. Suomen Lääkärilehti 1989:44:2575-81.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008