Julkaisu

Reference

Mönkkönen R, Poikonen M, Honkanen R. Vammojen tilastollisten indikaattorien käytön luotettavuus. Kuopion yliopiston julkaisuja. Kansanterveystiede. Tilastot ja selvitykset 1/1989

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008