Julkaisu

Reference

Jänne J. Ornithine decarboxylase: historical overview. Kirjassa: Hayashi OS, toim. Ornithine Decarboxylase - Biology, Enzymology and Molecular Genetics. New York: Pergamon Press, 1989:1-6

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008