Julkaisu

Reference

Kärenlampi S. Elintarviketeollisuudessa käytettävät entsyymivalmisteet. Elinkeinohallitus. Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja 13/1989

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008