Julkaisu

Reference

Hiltunen L, Kärenlampi S. Pihlajia mikrolisäykseen. Sorbifolia 1989:20:65-68

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008