Julkaisu

Reference

Vartiainen H. Psyykkisten tekijöiden, erityisesti työstressin vaikutus hedelmällisyyteen ja raskauteen. Kuopion yliopiston julkaisuja. Lääketiede. Alkuperäistutkimukset 13/1989

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Naistentautien ja synnytysten yksikkö

University of Kuopio

  • Department of Obstetrics and Gynaecology

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008