Julkaisu

Reference

Gadian DG, Bates TE, Bryant DJ, Bydder GM, Cox IJ, Kauppinen RA, Williams SR, Young IR. 31P and 1H NMR studies of brain metabolism in vivo. Kirjassa: Ottoson D, toim. Visualization of brain functions. London: MacMillan Press, 1989:231-241

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Clinical Neurophysiology

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008