Julkaisu

Reference

Kauppinen RA. Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia lääketieteessä. Duodecim 1989:105:319-322.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Clinical Neurophysiology

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008