Julkaisu

Reference

Harju H, Järvinen H, Sihvonen T, Hänninen O. Ergonomisten toimenpiteiden vaikutus hartialihasjännitykseen tietokoneavusteisessa suunnittelussa. Lääkintävoimistelijalehti 1989:7:24-25

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008