Julkaisu

Reference

Huovinen P, Arvilommi H, Brander M, Eskola J, Herva E, Järvinen H, Katila ML, Koskela M, Klossner ML, Liimatainen O, Nissinen A, Renkonen OV, Sunila R, Uurasmaa P. E. colin ja Staphylococcus aureuksen mikrobilääkeherkkyys 1986-1988. Suomen Lääkärilehti 1989:44:501-506.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008