Julkaisu

Reference

Kumpusalo E, Neittaanmäki L, Pekkarinen H, Parviainen M, Hänninen O, Penttilä I, Halonen P. Suomalaisen kylän kehittyminen ja terveys. Osa 1: Neljää pohjoissavolaista kylää koskevan tutkimuksen tausta, toteutus ja perustaulukot. Kuopion yliopiston julkaisuja. Kansanterveystiede. Tilastot ja selvitykset 2/1989

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008