Julkaisu

Reference

Saaranen M. Selenium, glutathione peroxidase and some metal ions in male reproductive system. Kuopion yliopiston julkaisuja. Lääketiede. Alkuperäistutkimukset 3/1989

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008