Julkaisu

Reference

Kolmakow S. Clinical forms of caries in permanent teeth among Finnish and Russian children. Kuopion yliopiston julkaisuja. Lääketiede. Alkuperäistutkimukset 4/1989

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Suupatologian, röntgenologian ja oikeushammaslääketieteen laitos
  • Ehkäisevän hammaslääketieteen ja kariologian laitos
  • Kansanterveyden tutkimuslaitos

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008