Kemian perusteet, osa II: orgaaninen kemia (KP2)

Sisällysluettelo

Opiskeluohjeita

1. Johdanto: orgaanisten yhdisteiden rakenne ja sidokset; hapot ja emäkset

2. Alkaanit

3. Alkeenit 

4. Alkeenit ja alkyynit   

5. Aromaattiset yhdisteet 

6. Stereokemia 

7. Alkyylihalidit 

8. Alkoholit, eetterit ja fenolit

9. Aldehydit ja ketonit: nukleofiiliset additioreaktiot

10. Karboksyylihapot ja niiden johdokset

11. Amiinit  

 

Biomolekyylit (ei käsitellä KP2:ssa)

12. Metabolia

13. Hiilihydraatit

14. Aminohapot

15. Lipidit ja nukleiinihapot

Orgaanisen kemian käsitteitä