6. Stereokemia

 

Stereokemia on kemian osa-alue, joka käsittelee molekyylien kolmiulotteista luonnetta. Monilla luonnon ja lääkeaineilla voi olla useita avaruusisomeerejä, jotka kemiallisesti samanlaisia mutta niiden fysiologiset vaikutukset ovat erilaisia. 

6.1 Tetraedrisen hiiliatomin avaruusisomeria

6.2 Kiraalisuus

6.3 Optinen aktiivisuus ja ominaiskierto

6.4 Enantiomeerien nimeäminen

6.5 Diastereomeerit ja mesoyhdiste

6.6 Yhdisteet, joilla on useita kiraliakeskuksia

6.7 Raseemiset seokset; stereoisomeerien fysikaaliset ominaisuudet

6.8 Isomeria: yhteenveto

6.9 Biomolekyylien ja lääkeaineiden kiraalisuus

 

Oppimistavoitteet:

1.  Ymmärrät mitä termeillä: peilikuva, enantiomeeri, kiraalisuus, asymmetrinen, optinen aktiivisuus, ominaiskierto, diastereomeeri, mesomuoto ja raseeminen seos, tarkoitetaan.

2.  Osaat tunnistaa molekyylin kiraaliset hiiliatomit.

3.  Osaat luokitella stereoisomeerit enantiomeereiksi tai diastereomeereiksi ja ymmärrät mitä kemiallisia ja fysikaalisia eroja niillä on.

4.  Osaat piirtää stereoisomeerien stereoprojektiot

5.  Osaat selittää miten raseemisen orgaanisen hapon tai emäksen toinen enantiomeeri voidaan eristää resoluutiolla

 

Sisällysluettelo 5. Aromaattiset yhdisteet

7. Alkyylihalidit