4.7 Alkeenipolymeerit

Yksi alkeenien tärkeimpiä teollisia reaktiota on polymeroituminen; pienten molekyylien liittymistä toisiinsa yhdeksi makromolekyyliksi l. polymeeriksi. Esimerkiksi eteenistä voidaan valmistaa polymeeriä, polyeteeniä.

                   

Polymerointireaktio käynnistetään lisäämällä reaktioseokseen initiaattoria (käynnistäjä) esim. bentsoyyliperoksidia, joka toimii radikaalin muodostajana.

               

Bentsoyyliperoksidista syntyvä bentsoyylioksi-radikaali (inl) reagoi ensin eteenin kanssa ja reaktio jatkuu ketjureaktiona, jossa syntyy pitkiä hiiliketjuradikaaleja.

               

Päätereaktiossa  hiiliketjuradikaalit yhtyvät polymeeriketjuksi.

               

Tyypillisiä monomeerejä ovat eteenin lisäksi:

Tehtävä. Esitä polyakryylinitriilin rakenne, joka on muodostunut akryylinitriilistä H2C=CHCN.

Ratkaisu

Sisällysluettelo 4. Alkeenit ja alkyynit 4.8 Alkeenien valmistus

Päivitetty 06.11.2012