11. Amiinit

 

Amiinit ovat ammoniakin (NH3) kaltaisia yhdisteitä, jonka vetyatomi(t) on korvattu orgaanisella ryhmällä. Amiinit luokitellaan typpeen sitoutuneiden orgaanisten ryhmien lukumäärän perusteella:

 

metyyliamiini

(primäärinen amiini)

dimetyyliamiini

(sekundäärinen amiini)

trimetyyliamiini

(tertiäärinen amiini)

tetrametyyli-

ammoniumioni

(kvaternäärinen

ammoniumioni)

Koska tertiäärisessäkin amiinissa on vielä vapaa elektronipari, voi typpeen sitoutua neljäs orgaaninen ryhmä. Näin saadaan kvaternäärisiä ammonium yhdisteitä, jotka eivät ole amiineja, vaan suoloja.

11.1 Amiinien nimeäminen

11.2 Amiinien rakenne ja ominaisuudet

11.3 Amiinien emäksisyys

11.4 Amiinien valmistus

11.5 Amiinien reaktiot

11.6 Heterosykliset yhdisteet

11.7 Aminohappojen ionittuminen

 

 

Oppimistavoitteet:

  1. Osaat nimetä alle 10 hiiltä sisältävät aminoryhmän sisältävät yhdisteet IUPAC:n sääntöjen perusteella ja piirtää nimen perusteella amiinin rakenteen.

  2. Tunnet aniliinin, pyrrolin ja pyridiini rakenteet ja osaat myös piirtää ne.

  3. Osaat kuvata amiinien yleiset ominaisuudet

  4. Osaat ennustaa amiinien ja aniliinien suhteellisen emäksisyyden rakenteen perusteella

  5. Osaat selittää miksi amiinit toimivat emäksinä

  6. Osaat piirtää reaktioyhtälön amiinien valmistamiseksi nitriileistä, nitroyhdisteistä, alkyylihalideista, amidesta ja ketoneista.

  7. Osaat tunnistaa seuraavat heterosykliset amiinit: imidatsoli, pyrimidiini, kinoliini, indoli

  8. Osaat piirtää ionittuneen aminohapon rakenteen eri pH:ssa.

 

Sisällysluettelo

10. Karboksyylihapot ja niiden johdokset

12. Hiilihydraatit