10 Karboksyylihapot ja niiden johdokset

Karboksyylihapoille ja niiden johdoksille on tyypillistä, että asyyliryhmä on kiinnittynyt johonkin elektronegatiiviseen atomiin kuten happeen, halogeeniin, typpeen tai rikkiin. Myös nitriilit käyttäytyvät karboksyylihappojohdosten tavoin, vaikka ne eivät ole karbonyyliyhdisteitä.

Karboksyylihappo

Asyylikloridi

Happokloridi

Happoanhydridi

Esteri

Amidi

Nitriili

  

10.1 Karboksyylihappojen ja niiden johdosten nimeäminen

10.2 Karboksyylihappojen rakenne ja ominaisuudet

10.3 Karboksyylihappojen happamuus

10.4 Karboksyylihappojen valmistus

10.5 Nukleofiiliset asyylisubstituutioreaktiot

10.6 Karboksyylihappojen reaktiot

10.7 Happokloridien kemiaa

10.8 Happoanhydridien kemiaa

10.9 Esterien kemiaa

10.10 Amidien kemiaa

10.11 Nitriilien kemiaa

10.12 Nylon ja polyesterit

    10.13 Karbonyyliyhdisteiden a-substituutio-reaktiot ja kondensaatioreaktiot

Oppimistavoitteet:

  1. Osaat nimetä IUPAC:n mukaan karboksyylihapot ja niiden johdokset (happokloridit, esterit, amidit, anhydridit) ja tunnet tavallisimpien karboksyylihappojen triviaalinimet sekä piirtää rakenteet nimen perusteella. 
  2. Osaat kuvata karboksyylihappojen tyypilliset ominaisuudet
  3. Osaat päätellä miten substituentit vaikuttavat karboksyylihapon happamuuteen
  4. Osaat kuvata miten valmistetaan:

(a)    happoklorideja karboksyylihapoista

(b)    estereitä karboksyylihapoista, happoklorideista ja anhydrideistä

(c)    amideja (myös substituoituja amideja) karboksyylihapoista, happoklorideista ja anhydrideistä

  1. Osaat piirtää synteesireaktion karboksyylihapon valmistamiseksi alkoholista, aldehydistä, alkyylibentseenistä, alkyylihalidista, nitriilistä, amidista, esteristä, anhydridistä
  2. Tunnet ja osaat kuvata piirtämällä mitä tarkoitetaan rasvoilla, saippualla, nailonilla (nylon), polyestereillä ja polypeptideillä (proteiinit).
Sisällysluettelo 9. Aldehydit ja ketonit: nukleofiiliset additioreaktiot

11. Amiinit