10.2 Karboksyylihappojen rakenne ja ominaisuudet

Karbonyyli- ja alkoholiryhmä tekevät karboksyylihapoista polaarisen.  Karbonyyliryhmästä johtuen karboksyylihappo-ryhmään liittyneet atomit ovat samassa tasossa ja niiden sidoskulmat ovat n. 120°.

Kuten alkoholit, karboksyylihapot muodostavat vetysidoksia C=O ja OH-ryhmien avulla ja esiintyvät nesteinä ja liuoksissa dimeereinä. Tästä johtuen karboksyylihappojen kiehumispisteet ovat korkeampia ja ne liukenevat paremmin veteen kuin samanmassaiset alkoholit, aldehydit tai ketonit. 

Yhdiste

Rakenne

Kiehumispiste

Asetaldehydi

CH3CHO

20°

Propanaali

CH3CH2CHO

40°

Propanoli

CH3CH2CH2OH

97°

Etikkahappo

CH3CO2H

118°

Propaanihappo

CH3CH2CO2H

141°

Muurahais-, etikka-, propaani- ja butaanihappo ovat täysin vesiliukoisia; pentaanihappo osittain ja muut karboksyylihapot ovat käytännössä veteen liukenemattomia.

Sisällysluettelo

10. Karboksyylihapot ja niiden johdokset

10.3 Karboksyylihappojen happamuus