10.13 Karbonyyliyhdisteiden a-substituutio- ja kondensaatioreaktiot

Karbonyyliryhmän viereistä hiiliatomia sanotaan a-hiileksi ja siihen liittyneitä vetyatomeja a-vedyiksi. Alkaanien C-H sidos ei ionisoidu helposti, eli siinä oleva vetyatomi ei ole hapan. Sen sijaan karbonyyliryhmän vieressä oleva a-vetyatomi on hapan, ja silloin se voi helposti korvautua eli substituutioreaktiot ovat mahdollisia.

 Substituutioreaktiot tapahtuvat enoli-muodon tai enolaatti-ionin kautta. Kun a-vety lohkeaa vahvan emäksen vaikutuksesta protonina, syntyy enolaatti-anioni, joka voi reagoida toisen molekyylin karbonyyliryhmän kanssa niin, että saadaan kondensaatiotuotteita.

10.13.1 Keto-enolitautomeria

10.13.2 Ketonien ja aldehydien a-halogenointi

10.13.3 Enolaatti-ionin alkylointi

10.13.4 Aldolikondensaatio

10.13.5 Aldolituotteen dehydraatio

10.13.6 Esterien Claisen-kondensaatio

 

Oppimistavoitteet:

1. Tiedät mitä tarkoitetaan enolaattianionilla ja keto-enolitautomerialla.

2. Osaat piirtää aldehydin tai ketonin enolimuodon ja enolaattianionin rakenteen.

3. Osaat ennustaa yksinkertaisesta aldehydistä tai ketonista muodostuvan aldolikondensaatiotuotteen

 

Sisällysluettelo

10. Karboksyylihapot ja niiden johdokset

11. Amiinit