10.12 Nylon ja polyesterit

Synteettisiä polymeerejä on kahta päätyyppiä: additiopolymeerejä (chain-growth polymers) ja askel- eli kondensaatiopolymeerejä (step-growth polymers). Additiopolymeerejä ovat mm. alkeenipolymeerit, joita käsiteltiin kappaleessa 4.7. Askelpolymeroinnissa kaksi erilaista difunktionaalista monomeeria liitetään yhteen kondensaatioreaktiolla (reaktiossa lohkeaa vettä), jolloin tuotteet ovat joko polyamideja tai polyestereitä.

Tyypillinen polyamidi on nailon (nylon 66), jota valmistetaan heksaanidihaposta ja 1,6-heksaanidiamiinista kuumentamalla niitä 280 °C lämpötilassa, jolloin muodostuu polyamidi, josta saadaan kestävä kuitua mm. vaatteiden ja köysien valmistamiseen.

Polyestereitä valmistetaan esteröimällä dihappoja dialkoholien kanssa. Eräs tavallinen polyesteri on Dacron, jota valmistetaan dimetyylitereftalaatista (dimetyyli-1,4-bentseenidikarboksylaatista) ja etyyleeniglykolista (1,2-etaanidiolista).       

Tehtävä. Kevlar on polymeeri, jota valmistetaan kuumentamalla 1,4-bentseenidikarboksyylihaposta ja 1,4-bentseenidiamiinista. Esitä Kevlarin rakenne. Ratkaisu

10.13 Karbonyyliyhdisteiden a-substituutio-reaktiot ja kondensaatioreaktiot

Sisällysluettelo

10. Karboksyylihapot ja niiden johdokset

11. Amiinit