10.1 Karboksyylihappojen ja niiden johdosten nimeäminen

Karboksyylihapot: RCOOH

Karboksyylihappojen systemaattiset nimet muodostetaan lisäämällä vastaavan hiilivedyn nimeen happo-pääte. Usein karboksyylihapoista käytetään hapon alkuperää ilmaisevaa triviaalinimeä.

Jos karboksyylihapporyhmä on substituenttina, siitä käytetään karboksyylihappo-päätettä. Sitruunahappo on kolmearvoinen orgaaninen happo.

Aromaattisista hapoista käytetään yleisesti triviaalinimiä:

Dikarboksyylihappojen systemaattinen nimi saadaan lisäämällä vastaavan hiilivedyn nimeen dihappo-pääte.

Karboksyylihappojen suolojen (ja estereiden) nimet muodostetaan hapon nimestä aatti-päätteellä, esim. etikkahapon suolat ovat asetaatteja (etanoaatteja).

 Karboksyylihappojen suolat ja asyyliryhmät

Rakenne

Happo

Suola

Asyyliryhmä

HCOOH

muurahaishappo

metaanihappo

formiaatti

metanoaatti

formyyli, -CHO

metanoyyli

CH3COOH

etikkahappo

etaanihappo

asetaatti

etanoaatti

asetyyli, Ac

etanoyyli

CH3CH2COOH

propionihappo

propaanihappo

propionaatti

propanoaatti

propionyyli

propanoyyli

CH3CH2CH2COOH

voihappo

butaanihappo

butyraatti

butanoaatti

butyryyli

butanoyyli

(COOH)2

oksaalihappo

etaanidihappo

oksalaatti

oksalyyli

HOOCCH2COOH

malonihappo

propaanidihappo

malonaatti

malonyyli

(CH2COOH)2

meripihkahappo

butaanidihappo

sukkinaatti

(suksinaatti)

sukkinyyli

(suksinyyli)

C6H5COOH

bentsoehappo

bentsoaatti

bentsoyyli, Bz

 

 

 

Happokloridit: RCOX

Happokloridit ovat karboksyylihappojen johdoksia, joissa OH-ryhmän tilalla on halogeeniatomi. Ne nimetään asyyliklorideina korvaamalla happo-pääte yylikloridi-päätteellä. Happoklorideista käytetään yleisesti triviaalinimiä, esim. asetyylikloridi (etikkahapon happokloridi), oksalyylikloridi (oksaalihapon happokloridi).

Happoanhydridit: RCO2COR

Anhydridit sisältävät kaksi happiatomiin liittynyttä asyyliryhmää ja ne nimetään korvaamalla happo-pääte anhydridi-sanalla.

Amidit: RCONH2

Substituoitumattomien amidien nimet saadaan korvaamalla vastaavan hapon happo-pääte amidi-päätteellä

Substituoitujen amidien nimen eteen lisätään typpeen kiinnittyneet ryhmät N-alkyyli- tai N-aryyli-liitteellä.

Esterit: RCO2R’

Nimi muodostetaan seuraavasti: nimen alkuosa (alkoholiosa) saadaan alkoholista yyli-päätteellä ja loppuosa johdetaan hapon nimestä aatti-päätteellä. Rengasrakenteiset esterit ovat nimeltään laktoneja (esim. gamma-butyroklaktoni ja C-vitamiini).

Esterin nimi voidaan muodostaa alkoholin ja hapon avulla seuraavasti:

Ftalaatit  ovat ftaalihapon estereitä ja niitä käytetään muovien pehmentämiseen. Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (BEHP) on tavallisin ftalaatti.

Nitriilit, R-CN

Nitriilien eli syanidien nimet saadaan vastaavan hiilivedyn nimestä nitriili-päätteellä.

Useiden nitriilien nimet voidaan johtaa vastaavan hapon nimestä:

Tehtävä. Nimeä seuraavat yhdisteet. Vastaukset

Sisällysluettelo

10. Karboksyylihapot ja niiden johdokset

10.2 Karboksyylihappojen rakenne ja ominaisuudet