1. Johdanto: orgaanisten yhdisteiden rakenne ja sidokset; hapot ja emäkset

Johdanto

1.1 Atomin elektronirakenne

1.2 Atomien elektronikonfiguraatiot

1.3 Hiilen sidokset

1.4 Ionisidos

1.5 Kovalenttinen sidos

1.6 Kovalenttisen sidoksen muodostuminen

1.7 Hybridisaatio, sp3-orbitaali ja metaanin rakenne

1.8 Etaanin rakenne

1.9 sp2-orbitaali ja eteenin (etyleenin) rakenne

1.10 sp-orbitaali, asetyleenin (etyynin) rakenne

1.11 Elektronegatiivisuus ja sidoksen polaarisuus

1.12 Hapot ja emäkset

1.13 Molekyylien väliset vuorovaikutukset

1.14 Liukoisuus

 

Oppimistavoitteet:

  1. Osaat piirtää 1s, 2s ja 2p-atomiorbitaalit ja kirjoittaa jaksollisen järjestelmän alkuaineiden elektronikonfiguraatiot.
  2. Osaat laskea atomin varauksen molekyylissä.
  3. Osaat ennustaa yksinkertaisen molekyylin dipolimomentin so. positiivisesti ja negatiivisesti varautuneet atomit.
  4. Osaat selittää ja piirtää kuinka sp3, sp2 ja sp-hybridiorbitaalit (molekyyliorbitaalit) ovat muodostuneet.
  5. Osaat selittää metaanin, ammoniakin, veden, eteenin (alkeenin) ja etyynin (alkyynin) kolmiulotteiset rakenteet hybridiorbitaalien perustella. 
  6. Osaat kuvata minkä tahansa kaksihiiliatomisen molekyylin molekyyliorbitaalit.
  7. Osaat päätellä yksinkertaisten orgaanisten molekyylien atomien hybridisaatiot ja rakenteen (sidoskulmat).
  8. Ymmärrät ja osaat selittää mitä tarkoitetaan Brönstedin ja Lewisin emäs-happo-teoriolla.
  9. Ymmärrät miten molekyylin rakenne vaikuttaa liukoisuuteen ja mitä tarkoitetaan oktanoli/vesi -jakaantumiskertoimella.

 

Sisällysluettelo 2. Alkaanit