1.8 Etaanin rakenne

Etaanissa (C2H6) kumpikin hiiliatomi käyttää yhden sp3 orbitaalin C-C s-sidoksen muodostamiseen. Kummallakin hiiliytimellä on tämä jälkeen jäljellä kolme kappaletta käyttämättömiä sp3-orbitaaleja, joilla se muodostaa C-H sidokset vetyatomien s-orbitaalien kanssa (sp3-s s-sidos). Etaanin molemmat hiiliatomit ovat tetraedrisiä eli sidoskulmat ovat 109,5°. C-C sidoslujuus on 88 kcal/mol (368 kJ/mol).

 

Tehtävä. Piirrä propaanin CH3CH2CH3, rakenne. Ennusta sidoskulmat ja molekyylin muoto. Vastaus

Sisällysluettelo 1. Johdanto: orgaanisten yhdisteiden rakenne ja sidokset; hapot ja emäkset

1.9 sp2-orbitaali ja eteenin (etyleenin) rakenne