Vastaus kappaleen 1.12 tehtävään 2

Asetaldehydin happiatomilla on kaksi vapaata elektroniparia, joita se voi luovuttaa Lewis-hapoille, kuten H+ -ionille.