<IMG SRC="navi.gif" WIDTH=160 HEIGHT=440 usemap="#navi" BORDER=0> Mikä pitää kaiken koossa?     Fermionit & Bosonit

Fermioneja ovat hiukkaset, joiden spin on puoliluku (1/2, 3/2 jne.). Kvarkit ja leptonit sekä useimmat hiukkasryhmät, kuten protonit ja neutronit, ovat fermioneja.

Syystä, jota emme tarkalleen ymmärrä fermionien spinin puoliluku aiheuttaa sen, että ne noudattavat Paulin kieltosääntöä. Näin ollen kaksi samassa kvanttitilassa olevaa hiukkasta ei voi esiintyä samassa paikassa samaan aikaan.

Bosoneja ovat hiukkaset, joiden spin on kokonaisluku (0, 1, 2,...).

Kaikki voiman välittäjähiukkaset ovat bosoneja, kuten myös parillisesta määrästä fermioneja koostuvat hiukkasryhmät (esimerkiksi mesonit).

* Gravitonin spinin on ennustettu olevan 2.

Atomin ydin on fermioni tai bosoni riippuen siitä, onko protonien ja neutronien yhteenlaskettu määrä pariton vai parillinen. Ydin on fermioni, jos lukumäärä on pariton, ja bosoni lukumäärän ollessa parillinen. Äskettäin fyysikot havaitsivat kyseisen seikan aiheuttavan hyvin erikoista käytöstä joissakin atomeissa epätavallisten olosuhteiden vallitessa, esimerkiksi hyvin kylmässä heliumissa.