Hankkeen esittely

Osapuolet

Ekstranet Intranet

esitekuvia

Hankkeen esittely

Tutkimuksen lähtökohdat

Lääkärit ja hoitajat tarvitsevat työnsä tueksi yksityiskohtaisia tietoja potilaistaan, esimerkiksi tehtyjen laboratoriokokeiden tuloksia tai tietoja annetuista lääkkeistä. Terveydenhuoltotyö on usein nopeatempoista ja siksi tietojen pitäisi olla aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Toisaalta terveydenhuollon tietojärjestelmien luonne edellyttää vahvaa tietosuojaa ja tietojen virheettömyyttä.

Terveydenhuollon toiminta ja tietojärjestelmät ovat sidoksissa toisiinsa. Toimintaprosessien muuttuminen aiheuttaa muutostarpeita tietojärjestelmiin ja päinvastoin. Yksittäisten organisaatioiden toiminnan kehittämisen lisäksi tarvitaan ratkaisuja organisaatiorajat ylittävien terveydenhuollon prosessien, palvelu- ja hoitoketjujen kuvaamiseksi ja tutkimiseksi.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kaventaa kuilua terveydenhuollon työtoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisen välillä. Hankkeessa tuotetaan sovellettava ja skaalautuva toimintamalli, jonka avulla voidaan yhdistää terveydenhuollon ammattilaisten ja tietojärjestelmien teknisten kehittäjien osaamista. Tutkimushankkeessa yhdistetään toiminnan teorian, tietojärjestelmätieteen, ohjelmistotuotannon ja käyttöliittymäsuunnittelun menetelmiä uudella ja käytännönläheisellä tavalla.

Teoreettinen tausta

Tutkimuksen teoreettinen tausta on toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen perustuva työtoiminnan analysoinnin ja kehittämisen ActAD-malli (Activity Analysis and Development). Se tarjoaa selkeän ja helposti omaksuttavan toiminnan kuvaustavan ja tarkistuslistan, jonka avulla kaikki oleelliset tekijät osataan ottaa kehittämistyössä huomioon.

ActAD-mallin mukaan toiminta on systeeminen kokonaisuus, joka koostuu jonkun yhteisen kohteen ja päämäärän parissa työskentelevästä joukosta ihmisiä. Nämä ihmiset eivät välttämättä työskentele samaan aikaan tai samassa paikassa - he eivät aina edes tiedä toistensa olemassaolosta. Esimerkiksi odottavaa äitiä palvelee raskauden eri vaiheissa joukko eri organisaatioiden palveluksessa olevia, eri koulutuksen saaneita ja eri toimipisteissä työskenteleviä ihmisiä.

Lisätietoja ActAD-mallista saa Työtoiminnan tutkimuksen ja kehittämisen sivuilta.

Materiaalit

Hankkeen loppuraportti pdf (johtoryhmän hyväksymä 28.9.2007).

Hankkeen tuloksena syntynyt julkaisu ' Kohti suunnitelmallisia muutoksia: Opas terveydenhuollon tietojärjestelmien toimintalähtöiseen kehittämiseen ' on oheisen pdf-tiedoston lisäksi tilattavissa Kuopion yliopiston kirjastosta.

tekes tekes

Viimeksi päivitetty 8.10.2007 Yllapito