Hankkeen esittely

Osapuolet

Ekstranet Intranet

ZipIT

- Terveydenhuollon toiminnan ja tietojärjestelmien rinnakkaista kehittämistä

Kohti suunnitelmallisia muutoksia

Terveydenhuollon työprosesseja ja tietojärjestelmiä kehitetään usein erikseen, vaikka molempien tavoitteena on parantaa työtoimintaa. Siksi niitä pitäisi kehittää rinnakkain. Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteisessä ZipIT-hankkeessa kehitettiin tätä varten toimintalähtöisten menetelmien kokoelmaa, joka on koottu oppaaseen 'Kohti suunnitelmallisia muutoksia: Opas terveydenhuollon tietojärjestelmien toimintalähtöiseen kehittämiseen'.

ZipIT-hankkeen rahoittivat Tekesin FinnWell-ohjelma, Työsuojelurahasto ja joukko terveydenhuoltoalan yrityksiä ja organisaatioita. Tutkimuksesta vastasivat TtT Anneli Ensio ja KTT Anja Mursu Kuopion yliopistosta sekä KL, FM, Ekon. Maritta Korhonen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Hanke toteutettiin kolmessa jaksossa ajalla 1.9.2004 - 31.8.2007.

Hallinnollisesti ZipIT-hanke jakautui kolmeen osahankkeeseen:

  • ZipIT: Toiminnan ja tietojärjestelmien rinnakkaisen kehittämisen vetoketjumalli (Tekes 40426/04, 40354/05, 40252/06)
  • ZipIT-ojo: Toiminnan ja tietojärjestelmien rinnakkainen kehittäminen, prosessien organisointi ja johtaminen (Tekes 790/04, 644/05, 644/06)
  • ActAD-HIS: Toimintalähtöisen vaatimusmäärittelyn menetelmät: Työn, tietojärjestelmien ja ohjelmiston rinnakkainkehittäminen terveydenhuollossa (TSR 104151)
Savonia Savonia Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Työsuojelurahasto Tekes Centek

Viimeksi päivitetty 6.9.2007 Yllapito