Etusivu | Laatumateriaalia | Laadunhallinnan malleja | TQM

TQM

TQM (Total Quality Management) on kokonaisvaltainen laatujohtamisen malli. TQM on saanut laajan levinneisyyden ja ISO 9000 -standardin kautta kansainvälisesti standardisoituneen aseman. TQM:llä ei kuitenkaan ole vain yhtä yhteisesti hyväksyttyä määritelmää. Yleisellä tasolla TQM.llä tarkoitetaan prosessiajattelupohjaista ajattelumallia, jossa luodaan ja jatkuvasti parannetaan asiakastyytyväisyyttä luomalla heille korkealaatuisia tuotteita ja palveluja. TQM korostaa hallinnon ja johtajmisen roolia laadun tavoittelussa. Sen lähtökohtana on idea, jonka avulla pyritään toimintaprosessein jatkuvaan parantamiseen tiukan valvonnan alaisena. Toisaalta TQM:n periaatteisiin kuuluu myös henkilöstön kolutus ja päätösvaltaisuuksien kasvattaminen sekä innovatiisuuteen panostaminen.


TQM -ajattelun perusteet ovat

  • ylimmän johdon sitoutuminen
  • mittaaminen ja benchmarkkaaminen
  • prosessien hallinta
  • tuotteiden ennakoiva suunnittelu
  • henkilöstön koulutus ja päätösvaltaisuuksien kasvattaminen
  • toimittajien toimituslaadun hallinta
  • asiakkaiden osallistaminen ja asiakastyytyväisyys


Lähteet

Koivula, S. 2002. Jumalainen laatu. Laatu organisaatiokolttuurisena sopusointuna. Oulun yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden julkaisuja. Sarja A 22. Oulu: Oulun yliopisto.

TQM, Total Quality Management - laaja-alainen laatujohtaminen 

TQM, kaikkea mahdollistako? Qualitas-fennica, artikkelit 


Creative Commons License
Tämän sivun ja sen tiedostojen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi-lisenssi (Vopla-hanketiimi & mainitut tekijät).