Kuopion yliopisto

Tihula Sanna (YTK, KTM) 14.11.2008

Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta

Kauppatieteet

Management Teams in Managing Succession: Learning in the Context of Family-owned SMEs (Johtoryhmät sukupolvenvaihdoksen hallinnassa: oppiminen pk-perheyrityskontekstissa)

Vastaväittäjä: Professori Jarna Heinonen, Turun kauppakorkeakoulu
Kustos: Professori Päivi Eriksson, Kuopion yliopisto
Aika ja paikka: Perjantai 14.11.2008 klo 12, Tietoteknian auditorio


Väitöstiedote:

Johtoryhmä avuksi pk-perheyrityksen sukupolvenvaihdoksessa

Väitöskirjatutkimus tarkastelee johtoryhmien oppimista pienten ja keskisuurten perheyritysten sukupolvenvaihdostilanteessa. Tutkimuksen tulosten mukaan johtoryhmä voi auttaa hallitsemaan sukupolvenvaihdosta ja liiketoiminnan jatkamista sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Lisäksi sukupolvenvaihdos voi tarjota johtoryhmille mahdollisuuden oppia toimimaan tiiviimpänä yhteisönä, mikä lisää yritystoiminnan kehittymisedellytyksiä.

Johtoryhmän merkitystä perheyrityksessä ja sen sukupolvenvaihdostilanteessa ei ole aikaisemmin huomioitu. Tämä väitöskirja tuokin uuden näkökulman perheyrittäjyystutkimukseen perehtymällä sukupolvenvaihdostilanteessa johtoryhmän toimintaan ja myös johtoryhmäkeskusteluun tarkastelemalla johtoryhmän oppimista ja johtoryhmää osaajayhteisönä.

Yrityksen jatkajalle tukea perehtymisessä ja kehittämisessä

Tutkimuksessa selvitettiin metallialan case-yritysten avulla johtoryhmän roolia pk-perheyrityksen sukupolvenvaihdoksen hallinnassa ja sukupolvenvaihdoksen vaikutusta johtoryhmätoimintaan.

Tulosten mukaan johtoryhmä voi tuottaa merkittävää lisäarvoa pk-yritykselle sukupolvenvaihdostilanteessa samoin kuin liiketoiminnan jatkamisessa sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Näin esimerkiksi tilanteissa, joissa yrityksen omistajat tarvitsevat aikaa sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun ja toteutukseen ja yrityksen jatkaja puolestaan uusiin tehtäviinsä perehtymiseen.

Johtoryhmä mahdollistaa jatkajan perehtymisen ottamalla vahvemman roolin yrityksen kehittämisessä sekä suuremman vastuun yrityksen päivittäisestä toiminnasta. Johtoryhmän avulla jatkaja oppii nopeasti yrityksen johtamisessa edellytettäviä tietoja ja taitoja, ja perehtyminen voi tapahtua pitemmällä aikajänteellä. Sukupolvenvaihdos tuo parhaimmillaan esiin myös muiden johtohenkilöiden näkemyksiä, jotka aikaisemmin ovat voineet jäädä huomioimatta. Johtoryhmä voi lisäksi tuoda yritykseen uusia johtamiskäytäntöjä ja siten järkevöittää yrityksen johtamista ja kehittymistä.

Myös johtoryhmä itse oppii

Sukupolvenvaihdoksen kaltainen merkittävä tapahtuma voi toimia myös johtoryhmän jäsenten oppimiskokemuksena, joka vauhdittaa yrityksen kehittymistä. Sukupolvenvaihdostilannetta voidaan siis tarkastella positiivisena oppimisen edistäjänä, eikä vain tilanteena, johon yrityksen täytyy sopeutua. Jatkajan ohella myös johtoryhmän jäsenet oppivat ottaessaan suurempaa roolia yrityksen johtamisesta ja kehittämisestä sekä toimiessaan yhdessä. Johtoryhmätoiminta voi myös jatkajan ja osaajayhteisönä toimimisen myötä saada tiimimäisemmän toimintatavan.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja H. Informaatioteknologia ja kauppatieteet, ISBN 978-951-781-991-6. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml

Lisätietoja:
sanna.tihula@kuntaliitto.fi
p. (050) 535 8900Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi