Kuopion yliopisto

Sutela Anna (LL) 1.2.2008

Lääketieteellinen tiedekunta

Radiologia

Add-on stereotactic core needle breast biopsy – diagnosis of non-palpable breast lesions detected on mammography or galactography (Stereotaksiaohjauksessa otettujen paksuneulanäytteiden merkitys rintasyöpädiagnostiikassa)

Vastaväittäjä: Dosentti Tapani Tikkakoski, Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Kustos: Ritva Vanninen, Kuopion yliopisto
Aika ja paikka: Perjantai 1.2.2008 klo 12, KYS auditorio 1


Väitöstiedote:


Luotettava menetelmä pienten rintamuutosten diagnostiikkaan

Paksuneulanäyte käyttäen mammografialaitteeseen kiinnitettävää näytteenottoyksikköä on luotettava menetelmä pienten, käsiin tuntumattomien, usein seulontamammografiassa todettujen rintamuutosten diagnostiikassa.

Rinnan pienet kasvaimet tai mikrokalkkimuutokset, joina etenkin syövän esiasteet usein ilmenevät, huomataan yleensä seulontamammografiassa jo ennen kuin ne antavat oireita. Yleensä ne eivät tunnu käsin rintaa tunnustelemalla eivätkä tavallisesti erotu luotettavasti myöskään ultraäänellä, jota käytetään kookkaampien kasvainten näytteenoton ohjauksessa. Mammografiaohjattua näytteenottoa varten on kehitetty stereotaktinen menetelmä, jossa tietokoneohjelma määrittää kahdesta mammografiakuvasta rintamuutoksen tarkan sijainnin. Näytteenottoneulan sijainti suhteessa muutokseen tarkistetaan vielä ennen näytteenottoa varmennuskuvin.

Stereotaktisesti ohjattuja näytteenottolaitteita on kahdenlaisia. Tässä tutkimuksessa käytettiin tavalliseen mammografialaitteeseen kiinnitettävää näytteenottoyksikköä, jolloin potilas on näytettä otettaessa istuvassa asennossa. Toinen malli on näytteenottopöytä, jolla potilas makaa vatsallaan ja rinta asetetaan pöydässä olevan aukon läpi näytteenottoa varten. Näytteenottopöytien etuna on se, että makuuasennon vuoksi potilaan mahdollinen huimaus ja liike toimenpiteen aikana ovat harvinaisia, mutta tällainen pöytä on kookas ja vie enemmän tilaa. Kyseiset laitteet ovat myös kalliita. Mammografialaitteeseen kiinnitettävä näytteenottolaite on pienikokoinen ja hinnaltaan näytteenottopöytää edullisempi. Lisäksi mammografialaitetta voi käyttää tavalliseen mammografiakuvaukseen silloin, kun sitä ei tarvita näytteenottoon. Istuma-asennon on ajateltu altistavan potilasta huimaukselle ja liikkumiselle toimenpiteen aikana ja vähentävän siten tulosten luotettavuutta. Tutkittua tietoa mammografialaitteeseen kiinnitettävästä näytteenottoyksiköstä ja sen tarkkuudesta biopsian ohjauslaitteena on kuitenkin vähän.

Tässä väitöskirjatyössä arvioitiin vuosina 1997–2001 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa mammografialaitteeseen kiinnitettävän näytteenottoyksikön avulla stereotaktisesti ohjatusti 221 potilaalta 231 rintamuutoksesta otettuja paksuneulanäytteitä. Pahanlaatuiset ja tietyt korkean riskin muutokset poistettiin kirurgisesti; hyvänlaatuisia muutoksia seurattiin vähintään kaksi vuotta mammografiakuvauksin. Lisäksi laitetta käytettiin yhdeksällä potilaalla rintatiehyen varjoainekuvauksen jälkeen mammografiassa näkymättömien muutosten lankamerkkaukseen ennen kirurgista toimenpidettä.

Tulosten mukaan luotettavan diagnoosin saamiseksi rinnan pienestä kasvaimesta tai mikrokalkkimuutoksesta tarvitaan enemmän kuin kolme näytettä. Keskimäärin näytteitä otettiin seitsemän. Menetelmän diagnostinen tarkkuus (98 %) osoittautui yhtä hyväksi kuin mitä kansainvälisissä lehdissä on julkaistu näytteenottopöytien avulla saaduista tuloksista. Kasvainmuutosten näytteenotto on helposti opittavissa. Mikrokalkkien näytteenottoon tarvitaan enemmän ohjausta. Menetelmää voidaan käyttää myös rintatiehyen varjoainekuvauksessa näkyvän muutoksen merkkaukseen leikkausta varten.

Mammografialaitteeseen kiinnitettävä näytteenottoyksikkö on luotettava menetelmä mammografiassa todettujen rinnan pienten kasvainten ja mikrokalkkien diagnostiikassa. Hyvänlaatuisia muutoksia ei tarvitse poistaa. Kun muutoksesta saadaan varhaisvaiheessa hyvä näyte ja diagnoosi tiedetään etukäteen, voidaan rintasyövän leikkaus suunnitella huolella etukäteen ja usein leikkaus tehdäänkin rintaa säästäen. Lisäksi luotettava diagnoosi tekee mahdolliseksi vartijaimusolmukeleikkauksen, jolloin kainalontyhjennysleikkaus tehdään vain, jos vartijaimusolmukkeessa todetaan syöpäkudosta. Tämä säästää yli puolet naisista tarpeettomalta, oireita aiheuttavalta kainalotyhjennysleikkaukselta. Kun rintasyöpä päästään hoitamaan viiveettä varhaisvaiheessa, niin sen pitkäaikaishoitotulos ja ennuste ovat hyviä. Lähes 90 prosenttia kaikista rintasyöpäpotilaista on terveitä viiden vuoden kuluttua rintasyövän toteamisesta.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-0946-5. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml

Lisätietoja:
LL Anna Sutela
Kuopion yliopistollinen sairaala, kliinisen radiologian osasto
p. 017 173 311, 050 4644 283
sähköposti: anna.sutela@kuh.fiKuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi