Boccardi Marina (MP) 2.3.2006

Lääketieteellinen tiedekunta

Neurotieteet

MRI studies in frontotemporal dementia (Magneettikuvaus otsalohkodementiassa)

Vastaväittäjä: Professori Philip Scheltens, VU University Medical Center, Amsterdam
Kustos: Professori Hilkka Soininen, Kuopion yliopisto


Väitöskirjan tiivistelmä:


Magneettikuvaus otsalohkodementiassa

Otsalohkodementia on kolmanneksi yleisin aivoja rappeuttavista dementian muodoista. Otsalohkodementian esiintyvyys on noin 10 % kaikista dementiatapauksista. Otsalohkodementian oireet ovat osittain samantyyppisiä kuin yleisimmässä dementiassa Alzheimerin taudissa. Otsalohkodementian tavallisia oireita ovat puheen tuottamisen vaikeudet, puheen köyhtyminen sekä käytösoireet.

Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uusien aivojen magneettikuvien analyysimenetelmien osuvuutta otsalohkodementian diagnostiikassa. Tutkimuksessa mitattiin oireiden kannalta kiinnostavien aivorakenteiden tilavuuksia ja käytettiin myös koko aivot kattavaa tilavuusyksikköpohjaista mittausmenetelmää.

Tilavuuksien mittauksilla voitiin erottaa yli 90 % tarkkuudella otsalohkodementiaa ja Alzheimerin tautia sairastavat potilaat toisistaan. Erityisesti eroja havaittiin otsalohkon ja ohimolohkon rakenteissa sekä mantelitumakkeessa ja hippokampuksessa.

Koko pään kattava analyysi osoitti, että otsalohkodementiassa erityisesti tunne-elämän säätelyyn osallistuvat aivorakenteet ja otsalohko ovat vaurioituneet. Tämä sopii hyvin potilaan kokemiin kliinisiin oireisiin.

Tehty tutkimus toi lisätietoa magneettikuvantamisen osuvuudesta otsalohkodementian diagnostiikassa ja auttaa ymmärtämään oireiden taustaa. Tutkimus on tehty yhteistyönä Kuopion yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan neurologian klinikan sekä Bresciassa Italiassa toimivan Alzheimerin taudin tutkimuskeskuksen kanssa.


Väitöskirja on julkaistu sarjassa Neurologian julkaisusarja (Department of Neurology Series of reports) ISBN 951-781-372-4. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi